fbpx

Cwestiynau Cyffredin

Mae TwT Byw yn blatfform hyfforddiant proffesiynol i ysgolion. Rydym yn darparu dros 100 o weminarau y flwyddyn, gydag ystod o sesiynau bob wythnos yn canolbwyntio ar ddefnyddio technoleg yn yr ystafell ddosbarth, dysgu sgiliau digidol i ddisgyblion a gweithredu technoleg yn effeithiol ledled yr ysgol.

Gall staff yr ysgol gymryd rhan mewn sawl bynnag sesiwn hyfforddiant a hoffent, unai drwy ymuno yn fyw neu wylio y recordiad ar alw pan yn gyfleus.

Unwaith y bydd eich ysgol yn tanysgrifio, mae gan eich holl staff fynediad diderfyn i'n holl weminarau am flwyddyn. Gallant wylio unrhyw un o'n gweminarau yn fyw, neu wylio ar alw pan yn fwy cyfleus (mae gweminarau yn aros ar gael am ddeufis ar ôl bod yn fyw).

Mae TwT Byw yn blatfform a adeiladwyd gan athrawon, ar gyfer athrawon. Mae y rhan fwyaf o'n hyfforddwyr yn athrawon  sy'n ymarfer yr hyn maen nhw'n ei bregethu yn eu dosbarthiadau yng Nghymru, gweddill Prydain ac mewn ysgolion rhyngwladol dros y Byd.

Mae ein hyfforddwyr wedi'u dosbarthu mewn i 5 grŵp:

Prif Hyfforddwr - Guto Aaron, athro ysgol gynradd sydd wedi arwain miloedd o oriau o hyfforddiant technoleg addysgol ledled y DU, Ewrop a thu hwnt.

Cyfrannwyr Rheolaidd - Hyfforddwyr profiadol sy'n cynnal hyfforddiant TwT Live yn rheolaidd, ochr yn ochr ag addysgu yn eu hysgolion eu hunain.

Hyfforddwr Gwadd - Athrawon yn rhedeg eu sesiynau hyfforddi cyntaf, neu un o'u sesiynau hyfforddi cyntaf ar gyfer TwT Live.

Gwesteion Arbennig -  Hyfforddwyr amser llawn gyda'u maes arbenigedd eu hunain sydd wedi eu gwahodd i gynnal sesiynau ar eu pwnc ar gyfer TwT Live

Siaradwyr Cynnyrch - Hyfforddwyr o lwyfannau technoleg addysgol sy'n cynnal sesiynau hyfforddi ar eu meddalwedd eu hunain (Sesiynau hyfforddi yw'r rhain o hyd, nid hysbysebion.)

Mae ein gweminarau yn canolbwyntio ar bob agwedd ar dechnoleg addysg.

Mae rhai yn edrych ar blatfform penodol (e.e. Cyflwyniad i Google Classroom, Cyfarfodydd Rhieni trwy Teams), mae rhai'n canolbwyntio ar ddysgu sgiliau digidol i ddisgyblion (e.e. Taenlenni yn CA2, Golygu Fideo), mae rhai yn canolbwyntio ar addysgeg (e.e. Rhoi Adborth Effeithiol Ar-lein) tra bod eraill yn canolbwyntio ar strategaeth ysgol gyfan (e.e. Symud eich Ysgol i'r Cwmwl).

X
X