fbpx

Cofrestru gyda TwT Byw

Gostyngiad 10% hyd ddiwedd mis Mawrth

Bydd tanysgrifiad TwT Byw 12 mis eich ysgol yn cynnwys:

TwT Live Tywyll - cefndir mwy
  • Hyfforddiant digidol ar-lein pob wythnos o'r tymor

  • Mynediad i'n holl weminarau yn fyw i'ch holl staff

  • Gwyliwch 'Ar-Alw' pan yn gyfleus i chi

  • Addas i ysgolion uwchradd a chynradd

  • Blwyddyn o danysgrifiad

TwT 360
  • 250+ o weithgareddau i'ch helpu gynllunio gwersi

  • Pob gweithgaredd wedi ei dargedu at elfen o'r FFCD

  • Cyfarwyddiadau clir, canllawiau fideo, adnoddau

  • (Gweithgareddau cynradd sydd ar TwT 360)

  • Am ddim i aelodau TwT Byw (gwerth £300-£400)

Gostyngiadau ar gael i grwpiau neu clwstwr o ysgolion - cysylltwch gyda ni drwy'r dudalen gysylltu yn y ddewislen ar dop y dudalen.

Cofrestrwch Nawr i Gael Mynediad i TwT Byw a TwT 360

Ysgol Fach (<250 disgybl)

£550 £495 / Flwyddyn + TAW

Ysgol Ganolig (250-500 disgybl)

£650 £585 / Flwyddyn + TAW

Ysgol Fawr (500+ disgybl)

£850 £765 / Flwyddyn + TAW

Wedi tanysgrifio yn barod?

X
X