fbpx

Ymuno â TwT Byw

TwT Live Tywyll - cefndir mwy

Bydd tanysgrifiad TwT Byw 12 mis eich ysgol yn cynnwys:

  • Hyfforddiant digidol ar-lein pob wythnos o'r tymor

  • Mynediad i'n holl weminarau yn fyw i'ch holl staff

  • Gwyliwch 'Ar-Alw' pan yn gyfleus i chi

  • Addas i ysgolion uwchradd a chynradd

  • Blwyddyn o danysgrifiad

Hefyd wedi ei gynnwys am ddim i ysgolion yng Nghymru

TwT 360
  • 250+ o weithgareddau i'ch helpu gynllunio gwersi

  • Pob gweithgaredd wedi ei dargedu at elfen o'r FFCD

  • Cyfarwyddiadau clir, canllawiau fideo, adnoddau

  • Am ddim i aelodau TwT Byw (gwerth £300-£400)

Cofrestrwch nawr i gael mynediad i TwT Byw (a TwT 360) i'r ysgol gyfan

Ysgol Fach (<250 disgybl)

£550 / Flwyddyn + TAW

Ysgol Ganolig (250-500 disgybl)

£650 / Flwyddyn + TAW

Ysgol Fawr (500+ disgybl)

£900 / Flwyddyn + TAW

Gostyngiadau ar gael i grwpiau neu clwstwr o ysgolion - cysylltwch gyda ni drwy'r dudalen gysylltu yn y ddewislen ar frig y dudalen.

X
X