fbpx

Atebolrwydd

 Telerau Clir

Arweiniad

Mae gweminarau TwT Byw yn eich cyflwyno i weithgareddau a syniadau defnyddiol ond cofiwch mae chi yw'r athro/athrawes. Defnyddiwch ein cynnwys fel arweiniad, ond defnyddiwch eich profiad a'ch gallu wrth benderfynnu pryd a sut i'w ddefnyddio. 

Gwarantau

Rydym yn gweithio yn galed iawn i sicrhau fod popeth ar weminarau ac ar wefan TwT Byw yn gywir ac yn gyfoes, ond ni allwn addo ei fod yn berffaith gywir pob tro.

Ddim yn Atebol

Pe bai chi, neu rywun arall, trwy ryw ddigwyddiad annhebygol iawn, ar eich colled oherwydd eich/eu defnydd neu gamddefnydd o TwT Byw, ni fyddwn ni yn atebol

Argaeledd

Weithiau mae pethau yn torri neu yn stopio gweithio. Tra bod hi'n annhebygol iawn y bydd TwT Byw ddim ar gael am gyfnod hir, allwn ni ddim addo na wneith hyn fyth ddigwydd.

X
X