fbpx

Preifatrwydd

Telerau Clir

Casglu Data

Data Gennych Chi

Pan ych chi yn cofrestru, rydym yn cadw data megis eich enw, ebost, swydd ac ysgol. Rydym hefyd yn cadw cofnod o ddata yr ydych yn ei gynnwys wrth ein ebostio, galw neu siarad gyda ni dros 'chat'.

Data o Ddefnydd y Wefan

Rydym yn defnyddio Google Analytics i gasglu data am ddefnydd y wefan (e.e. pa ran o'r wefan sydd fwyaf poblogaidd).

Defnydd o'r Data

Rydym yn defnyddio'r data yma i gysylltu â chi, i'ch galluogi chi i fewngofnodi, i wella'r wefan ac ar gyfer ein cofnodion mewnol. Ar gyfer storio ein cofnodion mewnol rydym yn gallu cadw eich data ar feddalwedd 3ydd parti.

Briwsion (Cookies)

Beth ydy nhw?

Ffeiliau pitw yw Briwsion, sydd yn cael eu harbed ar eich cyfrifiadur ac sy'n gadael i wefannau wybod pam fod yr un person yn dod 'nôl i'r safle. 

Defnydd o Friwsion

Rydym yn defnyddio Briwsion i'ch galluogi chi i fewngofnodi ac i wella ein data o ddefnydd y wefan.

Rheoli Briwsion

Mae yn bosib i chi, drwy osodion eich porwr, wrthod Briwsion gan wefannau, ond, os ydych yn gwneud hyn, fe fydd hi'n amhosib mewngofnodi i'r wefan.

Arall

Rheoli eich Data

Gallwch gysylltu â ni unrhywbryd a gofyn i weld neu ddileu'r data rydym yn ei gadw arnoch. I wneud hyn, cysylltwch â [email protected]

Diogelu Data

Rydym yn defnyddio systemau diogelwch electronig a corfforol i ddiogelu eich data. (e.e. nid oes gan staff TwT 360 y gallu i weld eich cyfrinair.)

Dolenni Allanol

Mae rhai dolenni ar ein gwefan yn eich arwain i wefannau allanol, sydd ddim o dan ein rheolaeth. Cofiwch ddarllen eu polisi preifatrwydd nhw cyn rhannu data a'u gwefannau.

X
X