fbpx
TwT 360

Tanysgrifio i TwT 360

Gallwch gofrestru'ch ysgol ar gyfer tanysgrifiad TwT 360, neu ei gyfuno â thanysgrifiad TwT Byw i dderbyn hyfforddiant byw ac ar alw ar sgiliau digidol drwy pob tymor:

TwT 360
  • 250+ o weithgareddau digidol

  • Pob gweithgaredd wedi ei dargedu at elfen o'r FFCD

  • Gweithgareddau wedi eu hanelu at y Cynradd

  • Tanysgrifiad 12 mis

TwT Byw tywyll
  • Hyfforddiant digidol ar-lein drwy pob tymor

  • Mynediad i'n holl weminarau yn fyw i'ch holl staff

  • Gwyliwch 'Ar-Alw' pan yn gyfleus i chi

  • Hyfforddiant wedi ei anelu at y Cynradd, Uwchradd ac addysg uwch

Pa danysgrifiad yr hoffech ei ystyried?

TwT 360 + TwT Byw

Yn dechrau am £550

TwT 360
TwT Byw tywyll

TwT 360 yn unig

Yn dechrau am £300

TwT 360

Group rates available to groups/clusters of schools - contact us through the Contact page in the menu above

X
X