fbpx

January, 2021

13Jan10:00 am11:00 amCreadigrwydd ArleinAvailable Until:Hydref 31ain

Course Details

Gyda mwy a mwy o ddyfeisiau mewn ysgolion, mae’n bwysig ein bod ni’n eu defnyddio ar gyfer llawer mwy na theipio gyda proseswyr geiriau a chreu cyflwyniadau. Yn y sesiwn hon byddwn yn edrych ar ystod o apiau / gwefannau a all helpu’ch disgyblion i ddangos eu dysgu’n greadigol. Mae’r rhan fwyaf o’r cynnwys y byddwn yn ei gwmpasu am ddim i ysgolion ei ddefnyddio a gellir eu defnyddio ar Chromebooks, iPads, Windows neu Macs.

Language

This webinar is in Welsh

Watch this Course

Gweld Trosolwg y Cwrs

What Will I Learn?

Erbyn diwedd y weminar byddwch:

 

– Meddu ar wybodaeth am ystod o apiau / gwefannau y gellir eu defnyddio i arddangos dysgu’n greadigol

 

– Deall beth sy’n bosibl ar liniadur / Chromebook ac ar iPad

 

– Sicrhewch fod syniadau gweithgaredd yn barod i fynd yn ôl i’r dosbarth!

Who Should Take This Course?

– Athrawon unrhyw gyfnod allweddol ac unrhyw bwnc

 

Trainer

Guto AaronMae Guto yn athro ysgol gynradd ac yn Brif Hyfforddwr TwT Byw. Ochr yn ochr â degawd yn yr ystafell ddosbarth yng Nghymru ac mewn ysgol ryngwladol flaenllaw yn Asia, mae Guto wedi arwain hyfforddiant ar dechnoleg ddigidol i filoedd o athrawon ledled y byd ac wedi cyflwyno ar ran rhai o'r cwmnïau technoleg addysgol mwyaf adnabyddus megis Google for Education, Purple Mash a Texthelp. Mae Guto yn Hyfforddwr ac Arloeswr Ardystiedig Google.Twitter: @MrGutoA

Available Until

Hydref 31ain

X
X