fbpx

February, 2021

04Feb2:00 pm3:00 pmCyfathrebu ac Arddangos drwy Google SitesAvailable Until:Hydref 31ain

Course Details

Roedd adeiladu gwefannau yn arfer bod yn waith i’r arbenigwyr – nawr mae’n rhywbeth y gall eich disgyblion ei wneud! Gall creu gwefannau fod yn ffordd o rannu newyddion gyda rhieni a’r gymuned ehangach, ennyn diddordeb myfyrwyr wrth ddysgu o bell, rhannu gwaith gyda’r byd ehangach neu hyd yn oed fel lle preifat i adeiladu portffolio. Yn y sesiwn hon byddwn yn edrych ar ba mor hawdd y gall fod i adeiladu gwefannau gyda Google Sites, a pham ei bod yn werth dysgu’ch myfyrwyr i wneud hynny.

Language

This webinar is in Welsh

Watch this Course

Gweld Trosolwg y Cwrs

What Will I Learn?

Erbyn diwedd y weminar byddwch:

 

– Gwybod sut i greu gwefan syml a sut i’w rhannu’n breifat neu’n gyhoeddus

 

– Meddyliwch am syniadau ynglŷn â sut y gall adeiladu gwefannau o’r fath fod yn offeryn dysgu defnyddiol i fyfyrwyr

 

– Sylweddoli y gallai cyfathrebu rhiant-ysgol gael ei symleiddio trwy greu eich gwefannau eich hun

Who Should Take This Course?

– Athrawon CA2, CA3 ac uwch

 

– Arweinwyr digidol

 

– Uwch dim

 

Trainer

Guto AaronMae Guto yn athro ysgol gynradd ac yn Brif Hyfforddwr TwT Byw. Ochr yn ochr â degawd yn yr ystafell ddosbarth yng Nghymru ac mewn ysgol ryngwladol flaenllaw yn Asia, mae Guto wedi arwain hyfforddiant ar dechnoleg ddigidol i filoedd o athrawon ledled y byd ac wedi cyflwyno ar ran rhai o'r cwmnïau technoleg addysgol mwyaf adnabyddus megis Google for Education, Purple Mash a Texthelp. Mae Guto yn Hyfforddwr ac Arloeswr Ardystiedig Google.Twitter: @MrGutoA

Available Until

Hydref 31ain

X
X