fbpx

March, 2021

17Mar10:00 am11:00 amGoogle for Education yn y Cyfnod SylfaenAvailable Until:Hydref 31ain

Course Details

Gyda’r defnydd o Google Classroom, Drive ac ati yn boblogaidd mewn ysgolion cynradd, mae nifer o athrawon yn y Cyfnod Sylfaen yn trio gweithio allan os oes defnydd i’r platfform i’w disgyblion nhw. Yr ateb? Oes, yn sicr!

Yn y sesiwn hon byddwn yn canolbwyntio ar ffyrdd y mae cynnigion Google for Education yn gallu bod o fydd i ddisgyblion o’r Meithrin i Flwyddyn 2 – o weithgareddau paru ar Jamboard, i adnabod yr ardal leol gyda Google Earth i, credwch neu beidio, waith ar daenleni Google Sheets!

Language

This webinar is in Welsh

Watch this Course

Gweld Trosolwg y Cwrs

What Will I Learn?

Erbyn diwedd y weminar byddwch:

 

– Gyda nifer o syniadau am weithgareddau digidol ar gyfer eich disgyblion

 

– Wedi gweld arfer dda o ran gosod gwaith digidol i’r disgyblion ieuengaf

Who Should Take This Course?

– Staff dysu yn y Cyfnod Sylfaen

 

– Cydlynwyr digidol/FFCD mewn ysgolion Cynradd

 

Trainer

Guto AaronMae Guto yn athro ysgol gynradd ac yn Brif Hyfforddwr TwT Byw. Ochr yn ochr â degawd yn yr ystafell ddosbarth yng Nghymru ac mewn ysgol ryngwladol flaenllaw yn Asia, mae Guto wedi arwain hyfforddiant ar dechnoleg ddigidol i filoedd o athrawon ledled y byd ac wedi cyflwyno ar ran rhai o'r cwmnïau technoleg addysgol mwyaf adnabyddus megis Google for Education, Purple Mash a Texthelp. Mae Guto yn Hyfforddwr ac Arloeswr Ardystiedig Google.Twitter: @MrGutoA

Available Until

Hydref 31ain

X
X